เรียนรู้หลักสูตร SAP ในออนไลน์

SAP ย่อมาจาก Systems Applications Products ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ มีการใช้อย่างกว้างขวางในบริษัทต่างๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและเพื่อให้ข้อมูล พวกเขากำลังให้บริการโซลูชั่นตามเวลาจริงแก่ธุรกิจ หลักสูตร SAP มีประโยชน์อย่างมากในการก้าวไปอีกขั้นในธุรกิจ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการวิเคราะห์ หลักสูตรที่มีโมดูลหลักมากมาย ได้แก่ MM, SD, HRM, FI

Materials Management หนึ่งในโมดูลใน SAP ประกอบด้วยส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ย่อยมากมาย พวกเขาคือการวางแผนทรัพยากรโลหะ ข้อมูลหลัก การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ข้อมูลหลักเป็นฐานสำหรับธุรกรรมทั้งหมด เช่น การผลิต การจัดซื้อ การโอนย้ายสต็อก การขาย สินค้าคงคลัง และกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้ข้อมูลหลักบางอย่างเพื่อรักษา MRP ย่อมาจากการวางแผนทรัพยากรวัสดุสร้างการจัดซื้อและแปลงเป็นใบขอเสนอซื้อในภายหลัง PR ได้รับการเปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อและในใบรับสินค้า ใบเสร็จใบกำกับสินค้าสามารถทำได้เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ สินค้าคงคลังจัดการสินค้าคงคลังของดี ขั้นตอนการกำหนดราคาเป็น MM กำหนดราคาในเอกสารการจัดซื้อ

SAP Sales and Distribution เป็นโมดูลที่สำคัญของ SAP ERP ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมในกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นในการขนส่ง การบรรจุ การขาย การเรียกเก็บเงินของผลิตภัณฑ์ SAP HR เป็นที่รู้จักกันในนามการจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบรายละเอียดทั้งหมดของพนักงาน เช่น เวลาที่บุคคลนั้นเข้าร่วม, เล่นม้วน, ไต่เขา, เวลา, การลา, เงินเดือน, การสูญเสียค่าจ้าง, การสรรหาใหม่ ฯลฯ FI ย่อมาจากบัญชีการเงินซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับทำธุรกรรมทางการเงิน

การทดสอบ SAP ใช้เพื่อทดสอบโมดูล ใช้การทดสอบประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับโมดูล ผู้พัฒนาทำการทดสอบหน่วยเพื่อตรวจสอบทุกโปรแกรม การทดสอบการผสานรวมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างไร การทดสอบการถดถอยใช้เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาสภาพอากาศได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องหรือไม่ การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้จะดำเนินการในสถานที่ของลูกค้าเพื่อตรวจสอบตามเวลาจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการถ่ายทอดสด If you need any kind of information on this article related topic click here: รีวิวเกมสล็อต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *